O PLAN DE GOBERNO DIXITAL 2020 BUSCA CONSEGUIR UNHA ADMINISTRACIÓN CON MENOS PAPEL E MÁIS PRETO DO CIDADÁN

A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira, sinalou hoxe que o obxectivo do Plan de Administración e Goberno Dixital 2020 é conseguir unha administración con menos papel e máis preto do cidadán. A responsable da área tecnolóxica da Xunta inaugurou en Santiago o Seminario A Transformación Dixital en Galicia, organizado Socinfo, e no que interviñeron a directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, e o director xeral de Función Pública, José María Barreiro.
Pereira sinalou que o actual Goberno galego iniciou a senda da dixitalización dos servizos públicos en 2010 coa aprobación da primeira Axenda Dixital de Galicia 2014.gal e que en 2015 aprobouse a Axenda Dixital 2020, que mobilizará un investimento público-privado de 1.500 millóns de euros. A directora da AMTEGA indicou que o seu departamento, en colaboración coas consellerías, está a desenvolver os 14 plans de actuación desta Axenda para consolidar a dixitalización da Educación, a Xustiza, do eido sociosanitario, dos sectores primarios e estratéxicos galegos e para proporcionar o acceso a todos os galegos de redes ultrarrápidas.

As pezas dunha Administración dixital

O Plan de Administración e Goberno Dixital 2020 é a folla de ruta da Axenda para consolidar e avanzar na dixitalización da Administración autonómica e, unha vez culminado, permitirá un aforro de 41 millóns de euros. Neste sentido, Mar Pereira afirmou que o esforzo realizado ata agora ten resultados como a entrada en funcionamento do Arquivo Dixital de Galicia. Esta é unha peza chave da eAdministración, que no primeiro trimestre deste ano incorporará 100 procedementos cuxo ciclo de vida administrativo será totalmente dixital.
A directora da AMTEGA destacou que a día de hoxe máis do 60% dos trámites coa Xunta pódense presentar online na sede e que se simplificou o seu uso coa posta en marcha do servizo Chave 365, que evita o uso de certificados dixitais. Ademais, as máis de 500 oficinas de Rexistro contan cun único sistema de información e o pasado mes de setembro iniciábase a súa a súa dixitalización. A posta en marcha do sistema [email protected] de notificacións electrónicas foi outro das iniciativas que se completou en 2015 e que posibilitarán a tramitación integramente integral dun trámite desde a súa entrada ata notificación final ao usuario.
Pereira indicou que este proceso de transformación supón a reconfiguración das funcións dos empregados públicos, o que implica a dotación de novos medios tecnolóxicos adaptados á novas necesidades e un plan de formación TIC, que se está a desenvolver a través da EGAP e que impartiu más de 12.500 horas en tres anos.

5º ANIVERSARIO NYDDO

“ Es cierto que hay grandes éxitos en la historia de la humanidad que surgieron de un error, pero también es cierto que  no todo el mundo sale de viaje buscando una ruta hacia las Indias y descubre América”.

Gracias a todos los que nos estáis acompañando en este viaje que ya dura 5 años.

 


NYDDO ANIVERSARIO

Parece que en estos tiempos que corren emprender es difícil, invertir arriesgado y mantenerse imposible. A pesar de ello hemos cumplido un año mas. Todo ello gracias a la confianza de nuestros clientes que nos han permitido seguir con nuestra política de inversión anual de mas de un 15% de nuestra facturación en equipamiento de todas nuestras Áreas de Negocio como las realizadas en el último ejercicio.

Ampliación del parque de contenedores para la DESTRUCCIÓN CERTIFICADA.

Adquisición de un ESCANER PLANETARIO A2 para DIGITALIZACIÓN de documentos A2, libros y 3D

Mejora de la  Seguridad  con la puesta en marcha  de nuevas cámaras y la actualización de un sistema vigilancia remota de nuestras instalaciones de CUSTODIA .

Mas de 1000 horas en I+D en desarrollo de nuestra sistema de Software de Gestión Documental NYDDO-DOC.